codelli
codelli

PRIDOBITEV CERTIFIKATA

Vsak član društva CODELLI lahko pridobi certifikat Zveze SVS za svoje starodobno vozilo. Certifikat pomeni, da vozilo izpolnjuje pogoje starodobnega vozila in da ima zato nekatere ugodnosti pri vključevanju v redni promet. Društvo Codelli izdaja certifikate za starodobna vozila na osnovi pravilnika Zveze SVS. Poleg certifikata lahko član pridobi tudi kovinsko ploščico Zveze SVS s podatki o vozilu in njegovi razvrstitvi v kategorije.