codelli
codelli

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV IZKAZNICE ZA VOZILO IN POROČILA ZA STATUS STARODOBNEGA VOZILA ZVEZE SVS V DRUŠTVU CODELLI

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV IZKAZNICE ZA VOZILO

IN POROČILA  ZA STATUS STARODOBNEGA VOZILA

ZVEZE SVS V DRUŠTVU CODELLI

 

Lastnik starodobnega vozila, ki želi pridobiti izkaznico za vozilo ali/in poročilo za pridobitev statusa starodobnega vozila, mora biti član društva Codelli s plačano članarino za tekoče leto. Za članstvo lahko zaprosi vsakdo, vsak prvi in tretji torek od 18.00 do 19.00 v prostorih društva na Kavadarski 21 v Ljubljani. Izkaznico lahko pridobi le vozilo, ki je starejše od 25 let. Lastniki vozil, ki so stara od 25-30 let, morajo biti, predno pridobijo pravico do zaprositve za izkaznico za starodobno vozilo, člani enega izmed društev zveze SVS vsaj eno leto.

 

Pred ogledom in ocenitvijo vozila mora lastnik pripraviti sledečo dokumentacijo:

·         Popolnoma izpolnjen evidenčni list in eno kopijo izpolnjenega evidenčnega lista,

·         izpolnjeno tabelo za ocenjevanje starodobnih vozil,

·         fotokopijo prometnega dovoljenja starodobnega vozila,

·         fotokopijo prometnega dovoljenja modernega vozila (isti lastnik kot pri starodobniku),

·         kopijo potrdila o plačani pristojbini za izdajo izkaznice,

·         štiri enake fotografije, na kateri je vidna sprednja in bočna stran vozila velikosti 9x13,

·         in dokazila o članstvu v društvu, ki je član SVS vsaj eno leto (to velja za vozila od 25-30 let).

 

Ko je pridobljena vsa dokumentacija, lahko lastnik zaprosi za ogled vozila in pridobitev izkaznice. Kraj in datum ogleda vozila se določi v dogovoru s tehničnim komisarjem, načeloma na lokaciji pred sedežom kluba Codelli na Kavadarski 21 v Ljubljani. Stroške ogleda vozila na drugi lokaciji krije lastnik vozila, po dogovoru s komisarjem (plačilo kilometrine).

Na zahtevo tehničnega komisarja mora lastnik predložiti pisno izjavo, s katero potrjuje, da uporablja starodobno vozilo v ljubiteljeske namene in ne za pridobitno ali katero drugo dejavnost. Tehnični komisar lahko z ustno ali pisno obrazložitvijo zavrne izdajo izkaznice, če vozilo ne izpolnjuje vseh pogojev tehničnega pravilnika mednarodne organizacije starodobnih vozil FIVA. Lastniki vozil, kateri niso prepričani, da njihovo vozilo izpolnjuje vse pogoje pravilnika FIVA, lahko pisno zaprosijo za predogled vozila. Predogled opravi tehnični komisar in na podlagi strokovnega mnenja odobri ali zavrne pričetek postopka pridobitve izkaznice. Stroški predogleda (enaka cena kot prepis certifikata) starodobnika se v primeru izpolnevanja pogojev vračunajo v stroške pridobitve izkaznice, v nasprotnem primeru društvo Codelli obdrži denar. Izkaznica se izda najkasneje v treh tednih po ogledu vozila. Po pridobitvi izkaznice lahko lastnik vozila zaprosi za izdelavo kovinske tablice, na kateri je vgraveran tip vozila, kategorija v katero spada in zaščitni znak Zveze SVS.

 

Cenik za pridobitev izkaznice za starodobno vozilo:

 • Starodobni avtomobil, traktor:
  • Kategorija A-1:          40 evro
  • Kategorija B-2:           50 evro
  • Kategorija C-3:          60 evro
 • Starodobno motorno kolo:
  • Kategorija A-1:          30 evro
  • Kategorija B-2:           40 evro
  • Kategorija C-3:          50 evro
 • Starodobni tovornjak, kamper:
  • Kategorija A-1:          80 evro
  • Kategorija B-2:         100 evro
  • Kategorija C-3:        120 evro

 

 • Prepis izkaznice na novega lastnika ali izguba:           20 Evro
 • Predogled:                                                              20 Evro
 • Ogled ogled izven lokacije društva:                  Kilometrina

 

Pri prepisu izkaznice na novega lastnika mora novi lastnik predložiti fotokopijo prometnega dovoljenja modernega vozila, izpolnjen evidenčni list, štiri enake fotografije na kateri je vidna sprednja in bočna stran vozila velikosti 9x13 in kopijo potrdila o plačani pristojbini za prepis izkaznice. Izguba izkaznice se obravnava posamično, po presoji tehnične komisije.

 

Tehnična komisija:

                                               Iztok Blaznik-041 384 060 (avtomobili)

                                               Jure Petač-031 327 676 (avtomobili)

                                               Miloš Ješe-031684065 (motorji)

                                               Janez Uratnik-041 613 041(avtomobili, izkaznice FIVA)

 

V Ljubljani, 1.5.2010