codelli
codelli

POSTOPEK ZA PRIDOBITEV POROČILA IN CERTIFIKATA ZA STARODOBNA VOZILA ZVEZE SVS V CODELLI KLUBU

Lastnik starodobnega vozila, ki želi pridobiti izkaznico za vozilo, mora biti član kluba Codelli s plačano članarino za tekoče leto. Za članstvo lahko zaprosi vsak posameznik, ki se strinja s pravilnikom kluba. Uradne ure so 1. in 3. torek v mesecu od 18 do 19 ure v klubskih prostorih na Kavadarski 21 v Ljubljani.

Izkaznico in poročilo o uvrstitvi vozila za starodobnika, lahko pridobi vozilo, ki je dopolnilo 30 let v tekočem letu. Izkaznica se izda samo članom kluba. Ogled in zapisnik naredimo tudi za člane društev- klubov zveze SVS , če to želijo. Postopek poteka po pravilih zveze SVS (povezava na postopek)


Pred ogledom in ocenitvijo vozila mora lastnik pripraviti sledečo dokumentacijo:

 • izpolnjen evidenčni list (v prilogi te strani), to je prijavo za pridobitev izkaznice za starodobno vozilo,

 • fotokopijo prometnega dovoljenja starodobnega vozila,

 • fotokopije računa, kupoprodajne pogodbe ali izjavo o lastništvu, če vozilo nima prometnega dovoljenja,

 • fotokopije tujih prometnih dovoljen, pogodb, prepisov lastništva in računov, za vozila pripeljana iz EU in izven,

 • fotokopijo prometnega dovoljenja modernega vozila, ki ga prosilec uporablja vsakodnevno,

 • fotokopijo potrdila o plačani pristojbini za izdajo poročil, zapisnika in certifikatov po ceniku zveze SVS, (povezava cenik SVS) 

 • tri enake fotografije, na katerih je vidna sprednja in bočna stran vozila velikosti 9x13,

 • dokazila o članstvu v klubu oziroma društvu, ki je član SVS .


Ko je pridobljena vsa dokumentacija, lahko lastnik zaprosi za ogled vozila in pridobitev izkaznice. Kraj in datum ogleda vozila se določi v dogovoru s tehničnim komisarjem, načeloma na lokaciji pred sedežom kluba Codelli na Kavadarski 21 v Ljubljani.

Stroške ogleda vozila na drugi lokaciji krije lastnik vozila, po dogovoru s komisarjem.

Na zahtevo tehničnega komisarja mora lastnik predložiti pisno izjavo, s katero potrjuje, da uporablja starodobno vozilo v ljubiteljeske namene in ne za pridobitno ali katero drugo dejavnost. Tehnični komisar lahko z ustno ali pisno obrazložitvijo zavrne izdajo izkaznice, če vozilo ne izpolnjuje vseh pogojev tehničnega pravilnika FIVA - mednarodne organizacije starodobnih vozil. Lastniki vozil, kateri niso sigurni, da njihovo vozilo izpolnjuje vse pogoje pravilnika FIVA, lahko pisno zaprosijo za predogled vozila. Predogled opravi tehnični komisar in na podlagi strokovnega mnenja odobri ali zavrne pričetek postopka pridobitve izkaznice. Stroški predogleda (cena kot za prepis certifikata) starodobnika se v primeru izpolnevanja pogojev vračunajo v stroške pridobitve izkaznice. V primeru zavrnitve vloge za certifikat s strani komisije in registra Zveze SVS, kamor komisar odda vlogo za poročilo in certifikat se denar za vlogo povrne prosilcu. Codelli klub obdrži denar za ogled. Izkaznica se izda najkasneje v 2 tednih po ogledu vozila. Po pridobitvi izkaznice lahko lastnik vozila zaprosi za izdelavo kovinske tablice, na kateri je vgraviran tip vozila, kategorija v katero spada in zaščitni znak zveze SVS.


Izvleček cenika SVS za pridobitev izkaznice za starodobno vozilo, po kategorijah:

Starodobni avtomobil, traktor

Starodobno motorno kolo

Starodobni tovornjak, kamper

A-1: 40 Evro

A-1: 30 Evro

  A-1: 80 Evro

B-2: 50 Evro

B-2: 40 Evro

B-2: 100 Evro

C-3: 60 Evro

          C-3: 50 Evro

C-3: 120 Evro


 • C1-ostalavozila (tovornjak, avtobus, kamper,...), katerih lastniki še nimajo certifikatov za avto ali motor SVS 240 Evro

 • CX -pred več kot 30 leti spremenjena ali predelana vozila z dokazili o predelavi
  250 Evro

 • FIVA certifikat 100 Evro in nastali stroški ogleda

 • Prepis izkaznice na novega lastnika (obvezno član kluba v zvezi SVS) ali izguba:

          20 Evro

 • Predogled: 20 Evro


Pri prepisu izkaznice na novega lastnika mora novi lastnik predložiti fotokopijo prometnega dovoljenja modernega vozila, izpolnjen evidenčni list, tri enake fotografije na kateri je vidna sprednja in bočna stran vozila velikosti 9x13 in kopijo potrdila o plačani pristojbini za prepis izkaznice. Izguba izkaznice se obravnava posamično, po presoji tehnične komisije.


Tehnični komisarji Kluba Codelli:

Iztok Blaznik 041 384 060

Jure Petač 031 327 676

Miloš Ješe 031 684 065

Izkaznice FIVA Janez Uratnik 041 613 041

 

V Ljubljani, 20.2.2022