codelli
codelli

POSTOPEK PRIDOBITVE MNENJA ZA PODELITEV STATUSA STARODOBNEGA VOZILA

 

Ministrstvo za promet, sektor za vozila, v »Pravilniku o ugotavljanju skladnosti vozil« (Ur.l. RS štev. 30/04, štev. 18/07) določa, da mora lastnik vozila za podelitev statusa starodobnega vozila pridobiti in predložiti Pooblaščeni organizaciji za ugotavljanje istovetnosti in stanja vozila, ki ugotavlja skladnost in istovetnost vozila, tudi »MNENJE za podelitev statusa starodobnega vozila«. Takšno MNENJE izda ena od organizacij za starodobna vozila, ki je članica mednarodne organizacije starodobnih vozil – FIVA.

 Zveza SVS, ki je uradni predstavnik organizacije FIVA v Sloveniji z nazivom FIVA ANF (Authoritee Nationale FIVA), je torej pooblaščena za podeljevanje »MNENJA za podelitev statusa starodobnega vozila« tistim vozilom, ki izpolnjujejo pogoje.

V priponki je podrobno opisan postopek pridobitve statusa starodobnega vozila.